Blog

motocykl w firmie

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą musiały  prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 roku, jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wynika to z treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości  oraz art. 24a ust 4 updof. Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
buchhaltung szczecin

Paragon fiskalny i faktura uproszczona

Paragon fiskalny i faktura uproszczona

Podatnik, który chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku vat, musi posiadać fakturę na zakup towaru lub usługi, która zawiera kwotę podatku VAT. Paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy w przypadku gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro może zostać uznany za fakturę uproszczoną. Na  tej podstawie podatnik ma prawo do odliczenia VAT.

Faktura uproszczona musi zawierać:

Datę wystawienia i kolejny numer identyfikujący fakturę

Imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy

Numer NIP sprzedawcy i nabywcy

Datę dostawy towarów lub usługi lub otrzymania zapłaty

Nazwę towaru lub usługi

Kwoty upustów i zniżek

Kwotę należności ogółem

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają by podatnik miał prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych w formie paragonu. Wyjątki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur mówią o fakturach i biletach za przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawianych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Odręczne dopisanie na paragonie fiskalnym NIP nabywcy nie wypełnia warunków określonych w przepisach dotyczących wystawiania faktur. W związku z tym taki paragon nie może zostać uznany za fakturę uproszczoną.

Wystawienie faktur uproszczonych ma charakter fakultatywny i nie jest obowiązkowe, nawet jeśli kwota należności nie przekracza wskazanych wcześniej wartości.

Wystawca  faktury uproszczonej musi pamiętać, że fakturą tą nie można dokumentować:

1) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

3) dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika

W takich wypadkach należy wystawić Fakturę VAT

 

więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w momencie rozwiązania stosunku pracy, o ile pracownikowi pozostały zaległości urlopowe. Ustalanie współczynnika  odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Współczynnik urlopowy za pracowników pełnoetatowych w 2017 r. wynosi 20,83, zgodnie z wyliczeniem:

  • 365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250,
  • 250 dni : 12 = 20,83.

 

Wysokości współczynnika urlopowego w 2017 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynoszą:

  • Dla 1/4 etatu: 5,21 (20,83 × 1/4),
  • dla 1/3 etatu: 6,94 (20,83 × 1/3),
  • dla 1/2 etatu: 10,42 (20,83 × 1/2),
  • dla 3/4 etatu: 15,62 (20,83 × 3/4).

 

więcej na : infor.pl

 

czytaj więcej
motocykl w firmie

Potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych

Potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzacą ksiąg rachunkowych

 

Osoba nieprowadząca ksiąg rachunkowych nie ma obowiązku odpowiadania na pismo z prośbą o potwierdzenie salda należności. Nie prowadzi ona  bowiem ewidencji która umozliwia to porównanie.

Zgodnie z art. 26.ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości – należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, jeżeli ich uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

czytaj więcej
Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Sposób i zasady odliczenia strat z działalności gospodarczej są unormowane w artykule 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik może obniżyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istnieje jednak ograniczenie, które pozwala odliczyć maksymalnie 50% kwoty tej straty  w którymkolwiek z tych lat( np. powstała strata z działalności w 2015 roku, tzn. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2016, możemy odliczyć maksymalnie 50% straty za rok 2016 i na przykład 50% straty za rok 2017) .

Podatnik może ten dochód obniżyć o 50% straty poniesionej w danym roku podatkowym. Strata ta może być z kilku lat ( np . z roku 2014  i 2015 ).  Osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczać stratę w momencie obliczania zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego.

więcej na gofin.pl

 

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura rachunkowego. Proponujemy Państwu obsługę księgową z zakresu małej i pełnej księgowości. Zajmujemy się księgowością małych firm z zakresu ryczałtu oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Oferujemy również usługi pełnej księgowości dla stowarzyszeń, fundacji i spółek.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do nowo powstających małych działalności spółek i fundacji, ale zapraszamy również podmioty które chcą zmienić biuro rachunkowe i przenieść sprawy swojej księgowości firmy do naszego biura rachunkowego.

Promocja dla nowych klientów

Od 1 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 biuro rachunkowe oferuje specjalną promocję : 1zł+vat za pierwszy miesiąc korzystania z naszych usług  dla podmiotów , które chęć nawiązania współpracy zgłoszą przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie głównej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Elektroniczny odbiór dokumentów księgowych

Masz problem z dostarczaniem dokumentów do biura rachunkowego? Podeślij je do nas mailem w formie pdf. Klientom którzy mają więcej niż 50 dokumentów kosztowych i sprzedażowych miesięcznie proponujemy również dostęp do elektronicznego modułu saldeosmart w celu wysyłki do niego dokumentów księgowych. Klienci automatycznie dostarczają pakiety dokumentów- osobno sprzedażowe osobno kosztowe.

Wirtualne Biuro – nowa usługa dla klientów

Dla klientów proponujemy również usługę wirtualnego biura. Mamy dla was dwie korzystne oferty skorzystania z tej usługi. Polecamy nasze wirtualne biuro klientom, którzy nie muszą posiadać stałego biura, a jest im potrzebny adres do rejestracji w urzędzie skarbowym.  Już niedługo zaoferujemy usługi wynajmu pokoju konferencyjnego na godziny oraz pakiety dzienne.

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin cennik

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatów

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatów to nadal trudny temat. Najnowsze nieprawomocne rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego w lublinie porządkuje trochę ten temat. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 roku sygnatura akt I SA / LU 627 / 15  wypowiedział się w kwestii sprzedaży realizowanej z pomocą żetonów. Według niego obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakupu żetonu, a nie jego realizacji.

Podatnik wnioskujący o interpretację w stanie faktycznym, który był przedmiotem wydanego orzeczenia przez WSA w Lublinie zamierzał sprzedawać różnego rodzaju napoje za pomocą automatów ustawionych m.in. w prowadzonych przez niego punktach handlowych. Automaty miały być aktywowane samodzielnie przez klientów , którzy poprzez wrzucenie do nich żetonu. Żetony można było nabyć u sprzedawcy, który miał rejestrować transakcję przy pomocy kasy fiskalnej i wydawać klientowi żeton oraz paragon fiskalny. Prawo do wykorzystania żetonu klent nabywał od razu, ale miał prawo wykorzystaćgo w dowolnym czasie.

Kwestią sporną było ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, to znaczy czy będzie to moment, w którym klient płacąc za określony napój otrzymuje żeton czy też moment w którym klient wykorzysta żeton i  odbierze konkretny napój z automatu. W swoim uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że „Posiadanie żetonu, jako znaku legitymacyjnego, zawiera więc w sobie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, można rzec, że klient jest jego dysponentem. Wprawdzie nabycie prawa własności następuje w chwili wybrania towaru (napoju) z automatu, podkreślenia wymaga, że ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego, nie z momentem nabycia prawa własności lecz z nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, co następuje już z momentem nabycia, w klasycznym przypadku, żetonu od kasjera (sprzedawcy), po uiszczeniu należności.(…)” .
więcej na: www.interia.pl

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Nowy system INTRASTAT

Od 1 czerwca 2016 roku uruchomiony został nowy system informatyczny AIS / INTRASTAT do składania deklaracji INTRASTAT. Dane ze starego systemu CELINA / INTRASTAT zostały urzędowo przeniesione do nowego systemu. Nowy system działa pod adresem internetowym: www.puesc.gov.pl należącym do Służby Celnej. Obecnie tylko przez system Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) jest możliwa wyłączna komunikacja z systemem AIS / Intrastat. Ministerstwo Finansów informuje, że z uwagi na potrzebę ustabilizowania środowiska systemowego możliwe są zakłócenia w początkowym okresie funkcjonowania usługi e-INTRASTAT skutkujące jej czasową niedostępnością, w związku z tym składanie zgłoszeń za maj zostaje przesunięte do 17 czerwca 2016 roku. Złożenie w tym terminie nie spowoduje konsekwencji z niedokonania zgłoszenia Intrastat w wymaganym terminie.

Zgłoszenia INTRASTAT przesyłane od 1 czerwca br. powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej”. Ponadto muszą być sporządzone w imieniu osoby zobowiązanej i przekazane z zachowaniem wymaganych uprawnień do jej reprezentowania. Stąd konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w Portalu PUESC w ramach usługi e-Klient. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin cennik

Zmiany w PKPIR

8 kwietnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejszą ogłoszoną zmianą przez nie wprowadzoną jest zmiana dotycząca zniesienia  obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przy użyciu komputera.  Prowadzenie elektronicznie ksiag nie bedzie powodowało takiej konieczości, jednakże dla pożadku w dokumentach lepiej jest to nadal wykonywać.

Inną ważną zmiana jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.

Ważne jest też to, że pomimo  określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 kwietnia 2016 r., mogą prowadzić ją do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym wzorem.

 

Wiecej na www.infor.pl

czytaj więcej
motocykl w firmie

Motocykl w firmie

Bardzo ciekawą infrmację podaje przegląd podatku dochodowego wydawany przez gofin.pl  Po zapytaniu ministra finansów o sposób traktowania motocykla w firmie, minister odpowiada, że należy traktować go jak samochód osobowy:

Definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o PDOF ustawodawca posłużył się (…) odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 45 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Z przytoczonych przepisów wynika, że pojęcie »pojazdu samochodowego« na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, obejmuje również motocykle. Tym samym należy uznać, że w świetle ustawy o PDOF motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego”.

„(…) należy stwierdzić, że dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych do motocykli znajdują zastosowanie takie same zasady, jak do samochodów osobowych. Oznacza to np. brak możliwości amortyzacji motocykla metodą degresywną oraz zastosowania do motocykla jednorazowej amortyzacji (art. 22k ustawy o PDOF)”.

Jesto to bardzo ważne stanowisko dla wielu firm. Klienci Biura Rachunkowego ABK zadają czasem pytanie, czy motocykl może być traktowany w firmie jak samochód. Szeroka odpowiedź w tej kwestii Ministra Finansów na pytanie zadane przez gofin.pl jest bardzo ważnym  głosem w tej kwestii. Minister Finansów odpowiada na wszystkie wątpliwości w tej kwestii, w związku z tym na gruncie podatku dochodowego oraz rozwiązania kwestii amortyzacji motocykli w firmie rozwianych zostaje wiel wątpliwości.  Zachęcić to może bowiem wiele firm do wykorzystania tego środka transportu w działalności gospodarczej.

Więcej na: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html

czytaj więcej