8 kwietnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejszą ogłoszoną zmianą przez nie wprowadzoną jest zmiana dotycząca zniesienia  obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przy użyciu komputera.  Prowadzenie elektronicznie ksiag nie bedzie powodowało takiej konieczości, jednakże dla pożadku w dokumentach lepiej jest to nadal wykonywać.

Inną ważną zmiana jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.

Ważne jest też to, że pomimo  określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 kwietnia 2016 r., mogą prowadzić ją do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym wzorem.

 

Wiecej na www.infor.pl