Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą musiały  prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 roku, jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wynika to z treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości  oraz art. 24a ust 4 updof. Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

więcej na www.gofin.pl